Kurser og workshops

Kurser og workshops

TORSDAG 14.30-15.30

ADRA: Engagement (Mødeteltet)
Kreativ, hyggelig workshop om Hjælpeaktion 2022

Hvordan kan din menighed blive mere engageret? Få inspiration til at samle ind på nye måder og til at dele gode ideer med hinanden. Hør om retningslinjer og regler, når du samler ind til Hjælpeaktion og hvad pengene går til. 

Paul B. Petersen: Ud af fængsel – liv og død (Mødesalen)
Hverdagsliv og temaer fra Apostlenes Gerninger 

Død og opstandelse er et væsentligt begrebspar i Apostlenes Gerninger. Det illustreres bl.a. ved fængselsoplevelser og redning fra verdensdybet. Vi besøger de græsk-romerske fængsler for bedre at forstå emnet. 

Kasper Carstensen: Sundhedsmissionær-erfaringer (Bjælkehytten)
Sundhedsevangelisme 

Sundhedscentre, maddemonstrationer og sundhedsforedrag – hør om, hvordan vi kan vidne og dele troen med andre gennem sundhedsbudskabet. 

Erik Marcussen: Kroppens mysterier (Klasseværeslet)
Tro og god videnskab 

Tro og god videnskab kan forenes. Vi behøver ikke at vende videnskaben ryggen, når vi vælger at tro på skabelsen og syndfloden. Vi sætter fokus på kroppen – fra øjet og øret til fordøjelsen og cellen. 

Steven Hulbert: Menighedsplantning (Ungdomsteltet)

I de senere år har menighedsplantning været en af de måder, man har kunnet række ud med evangeliet til nye målgrupper og ind i et lokalsamfund. Hør om erfaringer fra England, om muligheder og udfordringer. 

FREDAG 14.00-15.00

Ian Sweeney: Kursus for lægprædikanter (Mødeteltet)

Inspiration og idéer til, hvordan du kan udvikle dig til at holde gode og stærke prædikener. Ian Sweeney er en anerkendt og dygtig forkynder. Han vil dele erfaringer fra mange år som leder i kirken.

Paul B. Petersen: Til lands, til vands og i luften! (Mødesalen)
Hverdagsliv og temaer fra Apostlenes Gerninger 

Hvor bevæger Guds Ord sig hen i Apostlenes Gerninger? Vi slår følge med de første kristne på deres rejseliv rundt i det romerske rige. 

Kasper Carstensen: Succesrig maddemonstration (Bjælkehytten)
Sundhedsevangelisme 

Praktisk gennemgang af hvordan du kan afholde en maddemonstration i samarbejde med din lokale menighed. 

Erik Marcussen: 371 dage, der forandrede verden (Klasseværelset)
Tro og god videnskab 

Se billeder og videoklip fra forskellige geologiske museer, som viser en stor vandkatastrofe i urtiden. Vi besøger Bornholm, Berlin og Bruxelles, og der er mange overraskelser undervejs. 

Julie Arlgade: Tro og SoMe (Ungdomsteltet)
Workshop om at dele troen på sociale medier 

Har du nogensinde haft lyst til, på en eller anden måde, at dele din tro på sociale medier? Følger du nogle andre, som du synes er gode til netop det? 

På ”Tro og SoMe“-workshoppen kommer Julie Arlgade, som er digital rådgiver og SoMe ekspert, og fortæller om, hvordan man kan bruge SoMe på en personlig måde, og hvorfor de mest populære ”kristne“ SoMe aktører lykkes med at dele deres tro på en god måde. Så hvis du har lyst til at dele din tro på SoMe, så kom til ”Tro og SoMe“- workshop i ungdomsteltet, og få gode idéer til hvordan.  

SØNDAG 9.30-11.00

René Bidstrup: Håbet om fremtiden i nutiden (Klasseværelset)
”I er jordens salt“ og ”verdens lys“ 

Guds kærlighed kalder os til tjeneste, hvor vi må handle og leve retfærdigt. En workshop, hvor det teologiske fundament for det kristne sociale arbejde undersøges. 

Paul B. Petersen: Nyt lys fra Daniels Bog? (Mødesalen)
Kan man (stadig) stole på Daniels Bog og hvordan hænger bogen sammen? 

Evangeliske kristne fastholder Daniels Bogs troværdighed og oprindelse. Hør om ny, spændende forskning på dette område! Daniels Bog kombinerer to sprog, adskillige genrer og to narrative aspekter. Hænger den sammen som bog? Er det et klart og konsekvent budskab? Adventistforskere har de seneste år bidraget med nye undersøgelser af bogen. Hør lidt fra kirkens internationale teologiske kongres om profetierne i Rom i 2019.