Adventistkirkens årsmøde

8.-12. maj 2024
Himmerlandsgården

Jesus sagde, at han selv var vejen
– derfor har vi

#Jesus i centrum

Han kaldte os til at være disciple og gå ud
som lyd og salt i verden med et budskab om

#håb

Hans første efterfølgere i apostelmenigheden
kaldte deres bevægelse for Vejen.
Helligånden fyldte dem med

#begejstring

Kirken er før noget andet en missionsbevægelse
– og de troende er udsendte til tjeneste for verden.

Vi mødes i det store telt

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Væsentligt at vide

… om tilmelding

Ligesom sidste år ønsker vi, at alle tilmelder sig – også selvom man ikke køber måltider eller logi.

Dette gør vi både af sikkerhedsmæssige årsager, så vi ved, hvem og hvor mange, der deltager, men også i forhold til GDPR og samtykke til brug af billeder og videoer.

Der vil i år fortsat være gratis entré for dem, som ikke overnatter eller spiser på stedet. Men årsmødet er bestemt ikke gratis at afholde. Der vil derfor komme en opfordring til at give et frivilligt deltagerbidrag (både ved tilmelding og under årsmødet).

Tilmeldingen åbner på aarsmode.adventist.dk tirsdag 5. marts kl. 11.00. Al køb af mad, overnatning m.m. lukker torsdag 4. april 15.00. Vi gør opmærksom på, at kapaciteten i spisestuen er begrænset, og der kan blive udsolgt.

Tilmeldingen vil være åben for tilkendegivelse af samtykke m.m., indtil årsmødet slutter.

… om bespisning

Vi kommer i år til at have 3 store gasgrill, 3 gasblus og 2 pizzaovne klar til fri afbenyttelse under hele årsmødet på to lokationer – både udenfor servicebygningen på campingpladsen og i SABUS-området.

Foran servicebygningen bliver der et telt med borde og bænke, så man kan sidde i tørvejr og spise og hygge.

Vi vil sørge for enkelte fælleskøleskabe, hvor de mest sensitive madvarer kan stå – dog på eget ansvar.

Vi håber at dette tiltag gør, at flere vælger at lave mad selv eller tager take away, da vi for at opfylde brandmyndighedernes krav vil have færre pladser i spisestuen end tidligere.

Der vil desuden ikke være nogen særlig grillaften fredag aften. Vi håber, at der vil være så godt gang i grillene at hvert måtid nærmest bliver en grillfest i sin egen ret.

Ty Gibson

Årets taler i det store telt

Anthony WagenerSmith

Taleren ved vores årsmøde i Kristi Himmelfartsferien 2024 bliver Anthony WagenerSmith, som er leder for missions- og evangelismeafdelingen i Transeuropæisk Division. Anthony kommer med erfaring som menighedsplanter og underviser. Han vil tale om ”Vejen frem“ og vil indgyde håb og begejstring med Jesus i centrum. Anthony kommer desuden til at tale om ”apostolsk lederskab“, som handler om at vende tilbage til, hvordan menigheden var organiseret hos de første kristne. Adventistkirken har fra sin start været drevet af lægfolk, og dette fokus vil vi styrke. Du kan glæde dig til en inspirerende taler!

Kurser+workshops

Der er sammensat et spændende udvalg af kurser og workshops indenfor et hav af emner. I programmet er der sat tid af til det både torsdag og fredag, for- og eftermiddag.

Markedsdag

Køb og sælg i den gode sags tjeneste, når ADRA står for den årlige markedsdag fredag eftermiddag.

Tilmelding af bod kan ske indtil fredag, 10. maj til info@adra.dk.

Homecoming-koncert

Fredag aften gentager vi successen med en Homecoming-koncert. Robert Fisher står for et enestående musikprogram sammen med et par håndfulde sangere og et kompetent band.

Grill hver aften

Som allerede antydet bliver det muligt at benytte nogle grill, gasblus og pizzaovne forskellige steder på pladsen HVER AFTEN. Af hensyn til køkkenet og spisekapacitet ønsker vi at gøre det nemmere at lave egen mad.

Derfor vil der heller ikke som vanligt være nogen decideret grillaften (fredag aften).

Mission på menuen

Succesen med ‘Mission på menuen’ sabbatseftermiddag gentager vi i år.

Ungdoms- og lovsangsaften

Vi afslutter sabbatten, og dermed også årsmødet, sammen til Ungdommens aften – her får underholdning førsteprioritet. Umiddelbart efter følger en lovsangsfest, også i det store telt, du sent vil glemme med veloplagte og energiske musikere og sangere.

Vær med SABUS
på årsmøde

SABUS sørger igen i år for, at der er en masse spændende møder og underholdende aktiviteter for alle børn, teens, unge og spejdere. Så hvis du kunne lide det sidste år, så kan du godt glæde dig lige en tand mere – det bliver stort på enhver facon.

Årets taler i Ungdomsteltet

Mikael Takamaa

Mikael og hans kone Emilija bor udenfor Helsinki, Finland. Her spiller de begge en vigtig rolle i arbejdet omkring Oikoshuset, som er et hus hvor 6 unge bor sammen og deler troen på Jesus i alle livets sammenhænge. Mikael brænder for mission og musik. Han spiller guitar og synger, og måske har du set ham på scenen på ungdomskongressen i 2022 eller andre steder. Hvor der er mulighed for at missionere, så er Mikael også med. ARISE og ACTS er bare to steder hvor han er aktiv – men mest af alt lever og ånder han for Gud, så det smitter bare at være sammen med ham.

Ty Gibson
Ty Gibson

Årets taler i Ungdomsteltet

Mikael Takamaa

Mikael og hans kone Emilija bor udenfor Helsinki, Finland. Her spiller de begge en vigtig rolle i arbejdet omkring Oikoshuset, som er et hus hvor 6 unge bor sammen og deler troen på Jesus i alle livets sammenhænge. Mikael brænder for mission og musik. Han spiller guitar og synger, og måske har du set ham på scenen på ungdomskongressen i 2022 eller andre steder. Hvor der er mulighed for at missionere, så er Mikael også med. ARISE og ACTS er bare to steder hvor han er aktiv – men mest af alt lever og ånder han for Gud, så det smitter bare at være sammen med ham.

Børn

Det helt fantastiske årsmøde-børneområde er på plads igen i år. Møder – kun for børn – i alle aldre! Og der bliver masser af musik og sjove programmer.

Har du lyst til at spille bold og udforske skoven, så er der også masser af chancer for det! Vi glæder os til at følge ”Vejen frem“ sammen!

Teens+Unge

Teen-lounge, Ungdomstelt og Den Åndelige Campingvogn! Glæd dig til et gensyn med alle tre ting på det, vi nu kalder ”SABUS-området på Årsmødet“. Taleren i år hedder Mikael Takamaa. Han er fra Finland, hvor han er en del af Oikoshuset, som er Finlands helt store missionsprojekt.

Spejder

Husker du det hyggelige spejderområde fra sidste år? Du kan roligt glæde dig lige så meget til en ”in-camp“ spejderlejr i år. Bål, snobrød, hygge og sang.