ÅRSMØDE 2022

ADVENTISTKIRKENS ÅRSMØDE 2022

HIMMERLANDSGÅRDEN | 25.-29. maj

HIMMERLANDSGÅRDEN | 25.-29. maj

Det er 3 år siden, vi sidst var samlet til årsmøde på Himmerlandsgården. Efter to aflysninger på grund af pandemien længes vi efter at mødes igen. Det bliver en fest at samles igen, som det fællesskab vi er. Efter en tid med afstand og aflysninger trænger vi et gensyn med hinanden. I den tid, hvor vi har måttet undvære hinanden, er vi blevet mindet om, hvor vigtigt fællesskabet er. Når vi nu kan se frem til at mødes igen, bliver vi også mindet om det større håb, vi har.

Temaet for årsmødet 2022 er ”Det store gensyn“

Temaet for det årsmøde, der blev aflyst i 2020 handlede om menigheden og dens rolle. Når vi nu kan genforenes, så er det netop menigheden som fællesskab, vi bliver mindet om. Det fællesskab ønsker Gud, vi skal opleve i al evighed.

Programmet i store træk

I det store telt er der aftenmøder onsdag, torsdag og fredag med vores hovedtaler Ian Sweeney, som også vil tale ved gudstjenesten sabbats formiddag. Torsdag og fredag formiddag er der morgenmod med talere fra Danmark efterfulgt af dialogmøder.

Eftermiddagen byder på kurser og workshops, som vi håber rigtig mange vil deltage i. Kursusprogrammet er endnu ikke helt fastlagt, men vi håber, alle finder noget, der kan interessere og inspirere dem.

Sidst på dagen torsdag holder HappyHand generalforsamling. Her kan du blive opdateret på, hvordan det går med dette gode arbejde!

Dialogmøder

Torsdag og fredag formiddag er sat af til dialogmøder i det store telt. Disse formiddage vil have fokus på vores mission og identitet som kirke. Der vil være et klart bibelsk budskab, men også anledning til at samtale om nogle af de udfordringer, vi står overfor som kirke.

Torsdag formiddag skal der være tid til en kort ekstraordinær generalforsamling. Den øvrige del af formiddagen leder Thomas Müller og Lasse Bech ud i en drøftelse af Adventistkirkens identitet som en global missionsbevægelse. Det er en styrke for vores trossamfund at være organiseret globalt. Det giver ind imellem også nogle udfordringer. Der vil som en del af mødet denne formiddag også blive anledning til at stille spørgsmål og drøfte den advarsel, der er kommet til en række unioner – herunder også den danske – angående bevillinger til prædikanter.

Fredag formiddag sætter Bjørn Ottesen fokus på Adventistkirkens mission i Danmark. Her vil blive givet en karakteristik af udfordringerne for kirken i forhold til, hvordan danskerne tænker i nutiden. Hvilket budskab og hvilken mission har vi til den målgruppe, vi står overfor? Hvilke muligheder har vi som menigheder og som individer for at formidle evangeliet i dag og være til velsignelse for vores medmennesker?

Markedsdag

Fredag eftermiddag er der markedsdag, hvor du får mulighed for at støtte et godt ADRA-projekt (se side 11). Du kan være stadeholder og have en bod, eller du kan komme og købe nogle af de sager, de andre udbyder. Kan man forestille sig en hyggeligere måde at lave hjælpearbejde på? Bestil en gratis stadeplads på info@adra.dk, hvis du vil sælge.

Sangaften

Noget af det, mange har savnet gennem pandemien, har været at kunne tilbede og synge sammen. Fællessang blev ellers ret populært, men folk sad hver for sig hjemme i stuerne foran skærmen. Nu kan vi endelig mødes for at synge og lovprise. Fredag aften i forlængelse af aftenmødet vil Robert Fisher m.fl. stå for et behageligt og festligt sangprogram, hvor vi fejrer sabbatten og det gensyn, vi oplever efter 3 år uden årsmøde.

Ungdommens aften

Lørdag aften vil SABUS stå for programmet i det store telt. Vi rykker så at sige ungdomsteltet ind i mødeteltet denne aften og er sammen både unge og ældre. Efter hovedprogrammet fortsætter vi med lovsang i det store telt, med det bedste udstyr og med plads til alle. Glæd dig til et rigtig godt program og efterfølgende medrivende lovsang i godt selskab

Ian Sweeney er taler ved aftenmøderne og ved gudstjenesten om sabbatten. Han blev i november 2021 valgt til Field Secretary i den Transeuropæiske Division efter at have ledt Den britiske Union i mere end to perioder som formand. Ian er bredt anerkendt som en stærk forkynder, og vi kan se frem
til, at han vil adressere årsmødets tema. Han ser meget frem til at møde menigheden i Danmark.