KURSER+WORKSHOPS

Torsdag 14.30-15.30

ADRA-WORKSHOP   |   ADRA-temaet   [Konferencerummet, Hovedbygningen 1. sal]
> Igen i år vil der blive mulighed for at lære mere om ADRA’s arbejde og for at engagere sig i ADRA’s arbejde på nye måder. Kom og deltag i ADRA’s workshop på Himmerlandsgården.

OIKOS-HUSET – EN VEJ FREM    |   Mikael Takamaa   [Ungdomsteltet]
> Hvordan kan pilotprojekter og menighedsplantninger give håb om en vej frem for mission i en post-kristen europæisk kontekst.
*Denne workshop er på engelsk.

KREATIV WORKSHOP FOR VOKSNE del 1   |   Jeanette Eskildsen   [Bjælkehyttens store lokale]
> Kom og prøv kræfter med at lave papirblomster af crepepapir. Ham der skabte blomsterne, har givet os en kreativitet. Kom og brug den.  Ved denne workshop opfordres man til at deltage i både del 1 og 2.
*Skulle man selv besidde en god papirsaks kan man med fordel medbringe den.

SAMTALENØGLEN – ET REDSKAB TIL MENINGSFYLDTE SAMTALER   |   Maysie Keye   [Bjælkehyttens lille lokale]
> Kender du fornemmelsen af når du løber tør for materiale i en samtale? Er det nogle gange svært at finde på spørgsmål du kan stille nogen for at lære dem at kende? Hvis en fremmed person begyndte at snakke med dig, er det let eller ville du helst gå fra samtalen så snart du kunne? I denne workshop lærer vi nøglen til at kunne have en meningsfyldte samtale.

KVOTEFLYGTNINGE, RELIGION OG NYE FÆLLESSKABER   |   Mikkel Rytter og Rikke Trige Jensen   [Mødesalen, Hovedbygningen 1. sal]
> Præsentation af en undersøgelse af congolesiske kvoteflygtninges inklusion og deltagelse i kristne menigheder. Rapporten er udarbejdet af forskere fra Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet. Rapporten er del af det igangværende forskningsprojekt Reorienting Integration, der er et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet, Center for Udsatte Flygtninge i Dansk Flygtningehjælp samt VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

TROSLÆRENS HISTORIE   |   Paul B. Petersen   [Klasseværelset, Hovedbygningen 1. sal]
> Hvordan, hvornår og hvorfor blev Adventistkirkens officielle trospunkter til? Har adventister en trosbekendelse? Hvad menes der med vi og vores, når vi taler om, hvad “vi adventister tror”, og “vores tro og lære“? Hvor kom de fra? Er de blevet forandrede? Hvis de er, hvorfor, hvornår, og hvordan? Hvis de kan forandres, er der så intet, der står fast? Er der en “historisk adventisme”? Troede pionererne alle det samme? Tror vi på det samme, som pionererne troede? Tror du og jeg på det samme, som vi selv troede engang?

FAMILIESPEJDER – OPLEV DET PÅ EGEN KROP   |   Torben Rasmussen m.fl.   [Spejderpladsen]
> Kom og få indblik i, hvordan man med meget enkle virkemidler kan lave aktiviteter for børn og forældre. Og dette er en form, som også er enkel at bruge, hvis man ikke har børnefamilier i menigheden, men alligevel ønsker at gøre noget for børnefamilierne i sit lokalområde.

Fredag 11.00-12.00

MENIGHEDSPLANTNING: FEM VÆSENTLIGE ELEMENTER   |   Anthony WagenerSmith   [Ungdomsteltet]
> Denne workshop fremhæver fem væsentlige elementer, som enhver ny menighedsplantning har brug for at udvikle uanset kultur eller metode.
*Denne workshop er på engelsk.

VEJEN FREM … MED HÅB FOR ENDENS TID del 1   |   Lasse Flinker   [Mødesalen, Hovedbygningen 1. sal]
> Åbenbaringens bog er som et ekstra evangelium – det glade budskab om Jesu gerning for os efter sin himmelfart. Men mange kristne beskæftiger sig nærmest ikke med bogen, og igen andre bliver hovedsageligt skræmt af de billeder, som bruges med drager, plager og dom. Var det mon Guds intention? Vi skal se på nogle af endetidens begivenheder fra Jesu perspektiv, som viser os en vej frem med håb og begejstring.

DE SATTE KURSEN   |   Sven H. Jensen   [Klasseværelset, Hovedbygningen 1. sal]
> En workshop om unikke personer fra kirkens første tid, som satte kursen for adventbudskabets udbredelse i Danmark. Lær om inspirerende mænd og kvinder, der med ildhu og offervilje plantede menigheder og viste vejen frem – og blandt dem personer, du næppe har hørt om.

KREATIV WORKSHOP FOR VOKSNE del 2   |   Jeanette Eskildsen   [Bjælkehyttens store lokale]
> Kom og prøv kræfter med at lave papirblomster af crepepapir. Ham der skabte blomsterne, har givet os en kreativitet. Kom og brug den. Ved denne workshop opfordres man til at deltage i både del 1 og 2.
*Skulle man selv besidde en god papirsaks kan man med fordel medbringe den.

LILLE MEN STOR   |   Mikael Takamaa  [Bjælkehyttens lille lokale]
> Hvordan man starter en vækstgruppe og kører den, så den bliver autentisk, udadvendt og fokuseret på evangeliet.

Fredag 14.00-15.00

MEissionary   |   Mikael Takamaa   [Ungdomsteltet]
> Vi udforsker, hvad evangelisme er i en vestlig og global kontekst og stiller spørgsmålet: Hvad har det med mig at gøre?

VEJEN FREM … MED HÅB FOR ENDENS TID del 2   |   Lasse Flinker   [Mødesalen, Hovedbygningen 1. sal]
> Åbenbaringens bog er som et ekstra evangelium – det glade budskab om Jesu gerning for os efter sin himmelfart. Men mange kristne beskæftiger sig nærmest ikke med bogen, og igen andre bliver hovedsageligt skræmt af de billeder, som bruges med drager, plager og dom. Var det mon Guds intention? Vi skal se på nogle af endetidens begivenheder fra Jesu perspektiv, som viser os en vej frem med håb og begejstring.

TROSLÆRENS INDHOLD – DOGMATIK OG KONFESSIONSKUNDSKAB   |   Paul B Petersen   [Klasseværelset, Hovedbygningen 1. sal]
> Hvordan beskriver man et trossamfund? Hvordan karakteriserer man Adventistkirken konfessionelt? Hvor står kirkens troslære i forhold til andre religioner og livssyn og andre kristne retninger?

OM AT FORTÆLLE SIN TROSREJSE   |  Line Nielsen   [Bjælkehyttens store lokale]
> Denne workshop handler om glæden ved at dele sin trosrejse med andre. Troen deles, når vi fortæller om vores erfaringer med Gud gennem det levede liv, hvor Han er med Vejen frem. Du får input til, hvordan du kan rammesætte, at man deler noget fra sin trosrejse med andre. Og så vil der være mulighed for, at vi deler lidt fra vores trosrejser med hinanden.

ORDINATION SOM SAKRAMENTE   |  Thomas Rasmussen   [Bjælkehyttens lille lokale]
> Hvem kan tjene mest? Vi skal se på lidt af historien omkring ordination i den kristne kirke. Hvor kommer vores praksis fra?  Og hvad er “præstens” autoritet? Jesus siger, at hans efterfølgere skal tjene hinanden. Hvorfor diskuterer vi så, hvem der kan ordineres?

Søndag 9.30-11.00

EN ARTS OVERLEVELSE: Genoprettelse af det apostoliske lederskab i Adventistkirken   |   Anthony WagenerSmith   [Mødesalen, Hovedbygningen 1. sal]
> For at nogen art kan overleve, skal antallet af fødsler overstige antallet af dødsfald. Denne præsentation udforsker, hvad der menes med et apostolisk lederskabsparadigme, hvorfor det er så vigtigt? Hvordan kan det på praktiske måder at genoprettes i måden vi ser præsterollen i adventismen i dag?