KURSER+WORKSHOPS

KURSER+WORKSHOPS

Torsdag 11.00-12.00

OM LYD OG TEKNIK (del 1) | Henrik Hit Novak | Mødeteltet
Hvilket udstyr skal man bruge i kirken, og hvordan får man en mikrofon til at lyde godt? Et praktisk kursus for dig, der er lydmand i kirken eller som drømmer om at styre en mikserpult. Henrik deler ud af sin store erfaring og giver gode råd.

INTEGRATION AF KVOTEFLYGTNINGE | Sven Hagen Jensen, Edison Barinda | Klasseværelset
Danmark modtager kvoteflygtninge hvoraf en stor del er adventister. Ved denne workshop kan man dele erfaringer om, hvad man gør i menighederne med denne mulighed og udfordring.

LIGNELSER SKAL OPLEVES! | Torben Rasmussen | Ungdomsteltet
Da Abraham blev bedt om at ofre Isak, da israelitterne skulle smøre blod på dørstolperne og da Jonas oplevede en plante spire og dø, var det Gud, der fortalte lignelser gennem oplevelser. Det kan du også gøre ved hjælp af nogle enkle virkemidler, som taler til både børn og voksne. Bliv inspireret til at formidle Bibelens historier og værdier gennem oplevelser for store og små.

NADVER SOM SAKRAMENTE – I ADVENTISMEN OG KATOLICISMEN | Thomas Rasmussen | Bjælkehytten
Hvad er nadver for en størrelse? Hvordan er den åben, og hvornår giver det mening, at den er lukket? For adventister handler nadver ikke om tilgivelse, men det gør Jesu død på korset i allerhøjeste grad. Følger vi Calvin, Luther, eller Zwingli? Og hvis nadveren ikke er et sakramente, hvad betyder det for børnenes deltagelse?

Torsdag 14.30-15.30

AT FØLGE JESUS I EN TID, HVOR MAN TÆLLER FØLGERE | Anne-May Müller | Mødeteltet
I lyset af en generation af børn og unge, hvor omkring halvdelen kæmper med mistrivsel, må vi som kirkefællesskaber tage højde for og forholde os til deres virkelighed, når vi lærer dem at følge Jesus.
Vores tilgang til discipelskab og trosoplæring må være baseret på den viden vi har om tidens børne- og ungeidentitet og kulturen de lever i. For dig, der er forældre eller bedsteforældre til børn og unge. For dig, der underviser i børnebibelklub, teenklub, dåbsklasse. For dig, der brænder for at vise børn og unge deres sande identitet i Kristus og at lære dem, hvad det vil sige at være barn af Gud. For dig, der selv er ung og ønsker at finde en vej til Gud baseret på de livsvilkår, du har.

WORKSHOP FOR ADRA-REPRÆSENTANTER | ADRA | Klasseværelset
Workshop med fokus på det gode samarbejde mellem menigheder og ADRA samt ADRA-repræsentanternes rolle. Alle er velkomne, men vi håber særligt at se ADRA-repræsentanter fra mange menigheder!

BIBELMANUSKRIPTER: KAN VI STOLE PÅ VORES BIBEL | Paul Petersen | Mødesalen
Flere har gjort et stort nummer ud af King James oversættelsen. Hvad er op og ned i denne debat?

HVORDAN LEDER MAN EN GUDSTJENESTE? | Bjørn Ottesen | Bjælkehytten
Denne workshop er for dig, der er involveret i at lede gudstjenester. Workshoppen vil give dig praktiske tips og råd til både forberedelse og præsentation.

Fredag 11.00-12.00

OM LYD OG TEKNIK (del 2) | Henrik Hit Novak | Mødeteltet
Hvilket udstyr skal man bruge i kirken, og hvordan får man en mikrofon til at lyde godt? Et praktisk kursus for dig, der er lydmand i kirken eller som drømmer om at styre en mikserpult. Henrik deler ud af sin store erfaring og giver gode råd.

POWERED BY SABUS! | Dorte Thyregod Svendsen, Torben Rasmussen | Klasseværelset
Din kirke er en del af SABUS, og SABUS er en del af din kirke. SABUS ser ud på mange forskellige måder og virker gennem mange forskellige aktiviteter rundt om i landet. Kom og få inspiration til, hvordan arbejdet med børn og unge udruster kirken både lokalt, regionalt og nationalt.

LGBT+: EN BEDRE SAMTALE del 1:2 | René Bidstrup m.fl. | Mødesalen
En bedre samtale begynder med at vi lytter. Vi får mulighed for at lytte til en samtale mellem René Bidstrup og David-Kingsley Kendel. David vil dele og fortælle sin historie om det at være homoseksuel og adventist. Thomas Müller vil indlede med at fortælle hvad det er vi ønsker at opnå ved en bedre samtale om og med hinanden i forhold til mødet med LGBT+ personer i vores menigheder og i vores familier.

DET KRISTNE FORÆLDRESKAB | Dorthe Demant | Bjælkehytten
Forældreskab er en fantastisk gave, men det er også en stor og til tider overvældende opgave. Hvad er egentlig mit barns vigtigste behov? Gør jeg det godt nok som forælder? Hvad vil jeg gerne give videre? Er det at være kristen en styrke eller en ekstra byrde? Dette er ikke et kursus i kristen opdragelse, men et blik på et klogt og kærligt forældreskab bygget på kristne værdier.

Fredag 14.00-15.00

HVILKEN BIBELOVERSÆTTELSE SKAL JEG BRUGE | Paul Petersen | Klasseværelset
Der gives eksempler på de forskellige oversættelsestypers udfordringer – og på de begrænsninger, vi skal være opmærksom på ved alle oversættelser. Og så kan der gives råd om, hvordan jeg bedst læser min Bibel. Dette kursus vil være rimeligt fuldt af interessante tekster, som kan illustrere udfordringerne.

LGBT+: EN BEDRE SAMTALE del 2:2 | René Bidstrup m.fl. | Mødesalen
Panel-samtale og refleksion over samtalen med David-Kingsley Kendel (del 1). Vi vil sammen med et panel reflektere over de indtryk, vi sidder tilbage med efter at have lyttet til denne samtale. Hvordan lærer vi os selv at være lyttende med respekt? Hvordan kan vores værdier som generøsitet, empati og rummelighed komme til udtryk her? Har vi lært noget? Hvilken oplevelse af menigheden ønsker vi at LGBT+ personer og pårørende/familier møder eller vokser op i?

DET KRISTNE FORÆLDRESKAB | Dorthe Demant | Bjælkehytten
Forældreskab er en fantastisk gave, men det er også en stor og til tider overvældende opgave. Hvad er egentlig mit barns vigtigste behov? Gør jeg det godt nok som forælder? Hvad vil jeg gerne give videre? Er det at være kristen en styrke eller en ekstra byrde? Dette er ikke et kursus i kristen opdragelse, men et blik på et klogt og kærligt forældreskab bygget på kristne værdier.

FREMTIDENS KIRKE – FREMTIDENS MENIGHED | Dejan Stojkovic | Ungdomsteltet
En workshop om nye og anderledes måder at være et kirkefællesskab. Dejan deler sine erfaringer omkring menighedsplantning fra sit arbejde i Den Transeuropæiske Division.

Søndag 9.30-11.00

DEN APOSTOLSKE MENIGHED OG VORES FÆLLESSKAB | Paul Petersen | Mødesalen
En nærlæsning i sammenhæng af ApG 2,41-47, der indeholder meget mere, end de fleste forestiller sig stadig sætter kursen for et ideelt menighedsliv. Det er altså et konkret eksempel på et bibelstudium.